Skattesats, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 34 090 människor (2019). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.