Skattesats, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 35 076 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Vallentuna kommun till 31,28 procent, vilket var den sjuttonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.