Befolkningsökning, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 34 090 människor (2019). Landarealen är 360 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.