Befolkningsökning, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 119 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Vallentuna kommun den 73:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.