Befolkningsökning, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 34 246 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Vallentuna kommun den 77:e högsta i landet med 2,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.