Befolkningsökning, Vallentuna

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och har 35 076 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Vallentuna kommun den 46:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.