Kommunens kostnader, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 33:e lägsta i landet med 57 804 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.