Statsbidrag och utjämning till kommunen, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 45 543 människor (2018). Landarealen är 75 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.