Kommunens skatteintäkter, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 820 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 742 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.