Andel företagare, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 820 invånare. Värdet för andel företagare är det 86:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.