Skattesats, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 820 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Upplands Väsby kommun till 31,50 procent, vilket var den 33:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.