Skattesats, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 50 110 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Upplands Väsby kommun till 31,80 procent, vilket var den 39:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.