Befolkningsökning, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 184 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Upplands Väsby kommun den femtonde högsta i landet med 5,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.