Befolkningsökning, Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun ligger i Stockholms län och har 47 820 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Upplands Väsby kommun den tjugonde högsta i landet med 5,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.