Kommunens kostnader, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 38:e lägsta i landet med 63 119 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.