Kommunens skatteintäkter, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 082 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 38:e lägsta i landet med 43 771 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.