Andel förtidspensionärer, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 082 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 34:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.