Andel förtidspensionärer, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 30 195 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 37:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.