Andel högutbildade, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 082 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 85:e högsta i landet med 23,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.