Skattesats, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Upplands-Bro kommun till 31,78 procent, vilket var den 37:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.