Befolkningsökning, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 30 195 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Upplands-Bro kommun den näst högsta i landet med 9,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.