Befolkningsökning, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 31 082 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Upplands-Bro kommun den näst högsta i landet med 8,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.