Befolkningsökning, Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun ligger i Stockholms län och har 32 453 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Upplands-Bro kommun den tredje högsta i landet med 7,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.