Kommunens kostnader, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 48 678 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 35:e lägsta i landet med 54 361 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.