Kommunens skatteintäkter, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 22:a högsta i landet med 53 726 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.