Anställda i kommunen, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Värdet för anställda i länet är det 76:e högsta i landet med 2 412 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.