Andel förtidspensionärer, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 48 678 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 27:e lägsta i landet med 3,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.