Nyföretagande, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 214 invånare. Värdet för nyföretagande är det 50:e högsta i landet med 12,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.