Andel företagare, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.