Andel högutbildade, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 45:e högsta i landet med 28,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.