Skattesats, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Tyresö kommun till 31,88 procent, vilket var den 41:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.