Skattesats, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Tyresö kommun till 31,58 procent, vilket var den 36:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.