Befolkningsökning, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 48 678 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Tyresö kommun den 70:e högsta i landet med 2,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.