Befolkningsökning, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 062 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Tyresö kommun den 85:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.