Befolkningsökning, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 49 173 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Tyresö kommun den 95:e högsta i landet med 1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.