Medelålder, Tyresö

Tyresö kommun ligger i Stockholms län och har 48 678 invånare. Värdet för medelålder är det 37:e lägsta i landet med 39,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.