Kommunens kostnader, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det näst lägsta i landet med 44 114 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.