Kommunens kostnader, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tredje lägsta i landet med 48 052 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.