Kommunens skatteintäkter, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 73 955 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det åttonde högsta i landet med 57 834 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.