Anställda i kommunen, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 73 955 invånare. Värdet för anställda i länet är det 81:a högsta i landet med 2 251 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.