Största privata arbetsgivare, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Största privata arbetsgivare är VR Sverige AB med 625 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.