Andel förtidspensionärer, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tionde lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.