Andel företagare, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Värdet för andel företagare är det 79:e högsta i landet med 11,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.