Sysselsättningsgrad, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 63:e högsta i landet med 84,7 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.