Andel högutbildade, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte högsta i landet med 46,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.