Skattesats, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Täby kommun till 29,63 procent, vilket var den tredje lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.