Befolkningsökning, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Täby kommun den 26:e högsta i landet med 4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.