Befolkningsökning, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 73 955 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Täby kommun den 43:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.