Befolkningsökning, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Täby kommun den 58:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.