Befolkningsökning, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 76 738 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Täby kommun den elfte högsta i landet med 5,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.