Medelålder, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 73 955 invånare. Värdet för medelålder är det 57:e lägsta i landet med 41,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.