Medelålder, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 75 137 invånare. Värdet för medelålder är det 59:e lägsta i landet med 41,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.