Invånare i kommunen, Täby

Täby kommun ligger i Stockholms län och har 72 755 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 32:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.