Företagens lönsamhet, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 58:e lägsta i landet med 12,1 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.