Kommunens kostnader, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det fjärde lägsta i landet med 50 005 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.