Kommunens skatteintäkter, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 43:e högsta i landet med 51 554 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.