Kommunens skatteintäkter, Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 49 424 människor (2017). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.