Kommunens skatteintäkter, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 28:e högsta i landet med 55 765 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.