Anställda i kommunen, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för anställda i länet är det 84:e högsta i landet med 2 185 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.