Andel förtidspensionärer, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det elfte lägsta i landet med 2,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.