Andel förtidspensionärer, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det trettonde lägsta i landet med 2,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.