Andel förtidspensionärer, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 52 801 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det trettonde lägsta i landet med 2,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.