Andel företagare, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för andel företagare är det 71:a lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.