Förvärvsfrekvens, Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 50 564 människor (2018). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.