Sysselsättningsgrad, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,2 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.