Andel högutbildade, Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 49 424 människor (2017). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.