Andel högutbildade, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sextonde högsta i landet med 37,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.