Andel högutbildade, Sundbyberg

Sundbybergs kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 50 564 människor (2018). Landarealen är 9 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.