Andel högutbildade, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 54 070 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femtonde högsta i landet med 39,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.