Skattesats, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 53 564 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Sundbybergs stad till 30,98 procent, vilket var den sextonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.