Skattesats, Sundbyberg

Sundbybergs stad ligger i Stockholms län och har 55 912 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Sundbybergs stad till 31,63 procent, vilket var den 31:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.